REFLEXIONS AL VOLTANT DE LA VAGA
Els treballadors/es de l’escola concertada estem convocats a Catalunya, tot i que no estaran convocats per FETE-UGT a tot l’Estat, per entendre aquesta mobilització com a específica del sector públic.
Els treballadors/es de l'Ensenyament Concertat de FETE-UGT, com a integrants del sistema educatiu i de la Comunitat Educativa declarem rotundament el nostre més enèrgic rebuig a les polítiques de retallades aplicades als serveis públics essencials que les diferents Administracions Públiques estan executant emparant-se en la gravetat de la crisi econòmica en la qual el nostre país es troba immersa.
Aquestes polítiques suposen la destrucció del model social i educatiu del país, la ruptura de la cohesió social i el viatge a un nou model de país a través d'un conjunt de contra-reformes que deixaran, en un breu termini de temps, un país amb una legislació nova no triada pel poble i per la qual no s'ha autoritzat a cap Govern.
Els treballadors/es de l'Ensenyament Concertat sempre hem defensat l'existència d'una societat que disposi d'un servei públic educatiu social, solidari, equitatiu i de qualitat.
I insistim, com sempre ho hem fet, en què som plenament conscients del que suposen aquestes polítiques agressives. Entenem als companys/es dels Ensenyaments Públic i Universitari i els recolzem en les seves reivindicacions. Ningú millor que nosaltres sap el que és treballar amb plantilles escasses de professorat i impartint nombroses hores de docència.
I no pretenem que els treballadors/es de l'Ensenyament Públic tinguin regressions en les seves condicions laborals que els faci tendir cap al que fem els treballadors/es de l'Ensenyament Concertat. Tot el contrari. El personal de l'Ensenyament Públic ha estat i ha de seguir sent un referent al que cal tendir en condicions laborals, salarials i de despesa educativa.
L'Ensenyament Concertat té una ràtio de professorat per unitat concertada realment escassa que fa que qualsevol situació extraordinària deixi als centres educatius en una situació encara més precària, la qual cosa impedeix ja més retallades en aquest capítol. I fins i tot el nou l’anunci de l'augment d'alumnes per aula suposarà la pèrdua de milers de llocs de treball en l'ensenyament concertat.
Però tal situació es veu agreujada per la negativa a pactar nous Acords de Centres en Crisi que possibilitin la re col·locació dels qui perden el seu lloc de treball en el sector.
Aquestes polítiques semblen voler arrasar amb tot.
I el que hauria d’haver és una mobilització sostinguda, unitària i potent de tots els treballadors/es de l’ensenyament, perquè aquestes retallades no afecten a uns i afavoreixen a altres, sinò que dinamiten el sistema i la qualitat de l’educació.
Tampoc són admissibles ni les divisions corporatives ni les polítiques d'enfrontament entre les diferents xarxes i col·lectius educatius, que algunes Administracions Públiques pretenen crear.
El “divideix i venceràs” s'alça com a estratègia i hem de combatre-la,
doncs les retallades en educació mereixen d'un moviment unitari.
I a aquest moviment unitari de mobilització sostinguda tendim els treballadors/es de l'ensenyament concertat. Perquè les retallades en Educació no només no ens van a dividir als treballadors/es dels centres sostinguts amb fons públics sinó que ens van a unir.
I QUANT A L'EDUCACIÓ ESPECIAL
El present i el futur de les escoles d’EE i les seves plantilles sempre està pendent de la següent decisió política, que de ben segur ens afectarà, i en un escenari que no millora. Mentrestant a les escoles continuem treballant dia a dia, compromeses amb els nostres alumnes i les seves families, com cal.
Això sí, condicionats, en suspens i finalment a remolc del que passi a l’escola pública i a l’escola ordinària. Com sempre som els oblidats pel final, invisibles del sistema educatiu, els qui sempre donem resposta a les necessitats dels alumnes amb nee per la nostra “gran professionalitat i voluntarietat”, així ho reconeixen sempre els diferents polítics de torn. Fa anys que escoles públiques i concertades d’EE treballem colze a colze.
El Departament d’Ensenyament ofereix grans discursos, compromisos i expectatives de futur amb les seves grandiloqüents paraules, però el que genera amb les seves actuacions i decisions és incrementar la desconfiança malestar, inseguretat i poca credibilitat. Des del curs 2010-11, a hores d’ara encara no ha convocat cap reunió amb els sindicats representatius del nostre sector (Escoles EE concertades), tot i la nostra petició, ja sol·licitada de forma conjunta per totes les forces sindicals. Estem tips d’esperar i de callar!
Entendrem però que tal com ha evolucionat la convocatòria d’aquesta vaga cadascú prengui la decisió que cregui més coherent amb tot el ha sentit i llegit aquests últims dies.
Rebeu una abraçada i el nostre suport.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog